Waterbouw

Waterbouw

Nederlanders hebben van oudsher gevochten tegen de zee en zijn de beste waterbouwers ter wereld. Onze kustgebieden worden altijd bedreigd door de stijgende zeespiegel en mens en natuur moeten daardoor worden beschermd.

Het werk in de waterbouwsector is divers. Zo houden de waterbouwbedrijven zich onder andere bezig met landwinning, baggerwerk, hoogwaterbescherming, constructieve waterbouw, havenontwikkeling en gebiedsinrichting. Het merendeel  van het werk in Nederland wordt door overheden aanbesteed. Rijkswaterstaat is naar omzet de grootste opdrachtgever, gevolgd door waterschappen, provincies, gemeenten en private partijen.

Werkzaamheden

Voor werkzaamheden binnen de waterbouw bent u ook bij Blokland Verhuur aan het juiste adres. Bij werkzaamheden in de waterbouw kunt u bijvoorbeeld denken aan :

  • Baggerwerkzaamheden
  • Heiwerkzaamheden
  • Oeverbescherming
  • Bergingswerk

Daarnaast realiseren wij ook diverse houtwerken op gebied van waterbouw. Voorbeelden hiervan zijn het bouwen van bruggen, aanleggen van walbeschoeiingen, steiger, terrassen en vlonders.

Wij nodigen u uit om voor meer informatie over onze werkzaamheden de rest van de website te raadplegen. Voor vragen over de mogelijkheden, of meer informatie kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen via 0184-611908.